05 august 2016

Trinitatis Kirkegaard.

I en stor stad opliver alt som minder os om den fri natur. Og skønt vi har så mange erindringer herom i København, har vi dog intet at miste.

Trinitatis Kirkegård kunne give et behageligt skue for beboerne af en del af Købmagergade, Landemærket og Springgade. Men som kirkegården ser ud nu, mindes man kun med bedrøvelse hvad den har været som gravlund, mens man beklager dens nuværende tilstand. Pladsen selv er oversået med sten og andet som gadedrengene kaster derind. Nogle gravsteder vansires af faldefærdige rækværker. Træerne er kendeligt stævnet af uøvede hænder. Rækværket ved mellemgangen trænger hårdt til eftersyn af snedker og maler.

Når dette og mere som kendeligt trænger til hjælp, blev istandsat og vedligeholdt bedre end hidtil, ville øjet fryde sig. Og ejendomsbesidderne især i Landemærket og Springgade, kunne da regne med at få dannede familier i og passende leje af deres ejendomme. Især når de som i Springgade tillige gav deres ejendomme et sirligere ud- og indvortes således som enkelte ejendomsbesidder allerede er begyndt på.

Men beder derfor høje vedkommende at skænke denne sag opmærksomhed. Herunder kunne måske komme i overvejelser om ikke gangen der befærdes meget, kunne skænkes en række fliser, og gadedrengene som nu spærrer den, jages bort. Den pæl der står ved indgangen til Springgade, synes at være overflødig da det vist ikke vil falde nogen ind at køre ind i gangen.

(Politivennen nr. 800, Løverdagen den 30te April 1831, s. 311-313)

"Kirkegården er oversået med sten og andet som gadedrengene kaster derind. Nogle gravsteder vansires af faldefærdige rækværker." (Rester af Trinitatis Kirkegård mod Springgade, dvs. Pilestræde og Landemærket. Eget foto, 2015)

Redacteurens Anmærkning
En beskrivelse af kirkegården findes endvidere i artiklen "Sammenligning imellem Holmens og Trinitatis Kirkegaarde her i Staden, og ærbødigst Spørgsmaal til høie vedkommende i denne Anledning." Politivennen nr. 1136, lørdag den 7. oktober 1837, side 623-625.