04 september 2016

Anmodning til Eieren af Gaarden nr. 57 i Krystalgaden.

Gården nr. 57 i Krystalgaden er en sand væmmelse for dens beboere. For ikke at tale om at det nybyggede lokum ligner en sand kloak, men gården hvori beboerne skal have fri og uhindret passage, er således opfyldt med snavs da affaldet fra den nyligt istandsatte brøndpost ikke er bortskaffet, at den næsten er ufremkommelig. Man venter af den afdøde prokurators enke eller S. T. hr. Melchior der for øjeblikket er ejere af gården, at denne mødding bliver bortført til flyttedagen da såvel sidehus som baghusbeboerne skal flytte, og disse såvel som andre ikke kan komme frem med flytningen af deres smule bohave!!! I lige måde ønsker man at det befalede, men i lang tid manglende bræt over udløbsrenden må anskaffes.

 (Politivennen nr. 902, Løverdagen den 13de April 1833, s. 257-258) Redacteurens Anmærkning

Krystalgade 57 er nutiden Krystalgade 17 (Hovedbibliotekets centralsal). Huset eksisterer ikke længere.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar