21 september 2016

Bøn til Directionen for Badeanstalten ved Rysensteens Bastion.

Den ærede direktion har unægteligt gjort sig meget fortjent af Københavns indbyggere ved denne bekvemme og smagfuldt indrettede badeanstalt. Dog forefindes der endnu noget ved samme som kunne trænge til forbedring, hvilket man også er overbevist om at direktionen vil iværksætte.

Indsenderen var vidne til at en svømmer blev drevet ind under flydebroen
 af strømmen. Til lykke var han kunsten så mægtig at han kunne fortsætte vejen til den anden side af broen. For en mindre duelig svømmer ville det derimod i sandhed have været forbundet med megen vanskelighed at redde, da han let kunne være blevet liggende skjult mellem bjælkerne.

Det er derfor vores bøn at den ærede direktion for at afvende en ulykke som herved let kunne afstedkommes, vil lade et net anbringe foran broen til bunden af vandet, således som der skal være på Gammelholm.

En anden bøn har vi at frembære fra de stakkels damer der i hele timer må vente inden de kan komme i badet. Vi beder derfor at flere kamre må blive indrettet for dem. Direktionen vil vist nok derved forøge indtægten ikke ubetydeligt og gøre sig det smukke køn meget forbundet.


En tredje bøn er fra alle dem der i sommerens hede så hyppigt frekventerer badeanstalten. Disse gæster der netop ved hyppigheden af deres besøg virkelig føler det trykkende i udgiften, udbeder sig af den ærede direktion at prisen må blive lettet når man tager et vist antal billetter på en gang. Hvad der herved vil tabes, oprettedes vist nok igen derved at mange endnu hyppigere ville indfinde sig. 


(Politivennen nr. 968, Løverdagen den 19de Juli 1834, s. 513-515) 


Redacteurens Anmærkning

Badeanstalten var på det tidspunkt umådelig populær, hvis man skal tro en notits i Kjøbenhavnsposten, 2. august 1834:
Den herværende Søbadeanstalt er i Sommer, som en Følge af den saa længe vedvarende ualmindelige Varme, bleven saa stærkt freqventeret, at Antallet af de udlagte Strømbadekamre er befundet utilstrækkeligt, og Directionen har seet sig foranlediget til at lade lægge endeel nye i en dertil indrettet særskilt Bygning midtstrøms ved Stakkaterne. For ogsaa at sørge for de talrige Badegjæsters Underholdning, finder nu om Aftenen Harmonimusik Sted i den til Hovedbygningen stødende Have. Adgangen til denne, der tilforn har været afsondret for Badegjæserne af hvert Kjøn for sig, er nu bleven fælleds for Damer og Cavalerer, saa at den afgiver en rummeligere og behageligere Promenade.