18 september 2016

En formeentlig Overtrædelse af den jødiske Ceremoniallov.

Efter den jødiske ceremoniallov tør især ingen jødisk schächter i bestemte tidsrum lade sit skæg aftage. Af den grund var det påfaldende at hr. Kalkar pludselig lod sit skæg rage af da han blev ansat ved synagogen som forlæser. I anledning af det og som følge af dr. Wolffs seneste bekendtgørelse om kødindkøbet, tillader man sig at spørge om en schächter og forlæser tør tillade sig en sådan afvigelse, og om man ifølge nævnte bekendtgørelse tør købe kød hos en sådan der før har holdt sig ceremonialloven efterrettelig i så henseende?

(Politivennen nr. 966, Løverdagen den 5te Juli 1834, s. 485-486)