13 september 2016

Ingen god Beværtning i Lyngbye.

På grund af andre forretninger kunne indsenderen der bor 7 mil fra København, hvorhen han skulle befordre et par damer, først tiltræde sin rejse søndag aften den 23. i denne måned og måtte således køre hele natten. Vejret var særdeles ublidt med regn og sne, og derfor kørte han ind i staldlængen ved Store Kro i Lyngby hvor han agtede at ville bede samt skaffe damerne nogen forfriskning. 

Mens hestene blev spændt fra, spurgte han staldkarlen om han ikke kunne få et værelse samt te til damerne, hvortil denne svarede at da klokken kun var 5 turde han ikke vække pigen som havde været længe oppe om aftenen, og ikke plejede at stå op før kl. 6 og at der i det mindste ville medgå 1 time inden man kunne få noget. Da det ikke er behageligt at opholde sig i en stald en times tid i den kolde morgenstund, lod anmelderen spænde for igen for at køre til Postgården hvor han ventede en bedre modtagelse. Men deri tog han fejl, for modtagelsen var ikke stort bedre end i Store Kro. Dog blev der anvist ham og rejseselskab et værelse til ophold. Men da dette ikke var opvarmet og stødte lige til den simple krostue hvorfra mange slags dunster af brændevin, elendig røgtobak osv. strømmede ud, var det på ingen måde tilfredsstillende for folk der er vant til anden levemåde end kulsvierne. 

En tilstedeværende mand for hvem anmelderen beklagede sig over at rejsende ikke for betaling til enhver tid kunne få de ønskede forfriskninger og bekvemmeligheder i en privilegeret kro, det være ved nat eller dag, forklarede at det ikke pålå gæstgiveren at holde noget varmt og oplyst værelse for rejsende om natten, foruden den simple krostue for bønder, men at nærværende vært af særegen godhed havde overladt omtalte værelse til afbenyttelse for konditionerede rejsende. I den anledning tillader man sig det spørgsmål: er privilegerede kroværter og gæstgivere ikke ifølge deres privilegium forpligtet til på enhver tid at skaffe rejsende al mulig bekvemmelighed og de forfriskninger som den dem af øvrigheden satte takst viser at de er berettigede til at falholde? En besvarelse af dette spørgsmål i dette blad ville glæde mange.

(Politivennen nr. 952, Løverdagen den 29de Marts 1834, s. 213-215)


Redacteurens Anmærkning

Store Kro stammer fra 1660. Den lå skråt over for vandmøllen. Den havde både ølbryggeri og brændevinsbrænderi, og den blev efterhånden et centrum i Lyngby. Kroen brændte flere gange. De nuværende bygninger stammer fra 1875 og 1891 og hedder nu Hotel Lyngby.

Den nuværende Hotel Postgården på Lyngby Hovedgade 78 er fra 1897. Den gamle Postgården lå på Lyngby Hovedgade 11. På Politivennens tid ejede Postgården en del af Lyngby Assistens Kirkegård på Hestebakken. Bygningen er revet ned.