22 oktober 2016

Til Eierinden af Huset Nr. 135 i Myntergade.

De gøres opmærksom på at det ser noget så ganske forfærdeligt ud når en af de personer til hvem De formodentlig har udlejet det på Deres hus værende dueslag, stiger op på den øverste del af skorstenen, således som fredag den 8. i denne måned var tilfældet om eftermiddagen henved kl. 3 og der, fritstående med en 6 til 8 alen lang stang i hånden jager med duer så at naboer og genboer hvert øjeblik må frygte for at han fra denne højde skal styrte ned på gaden. At De som ejerinde af huset kan befri de omkringboende for den skræk at se et sådant menneske i sit dueraseri at sætte selve livet på spil for en i sig selv ussel fornøjelse, det tvivler vel ingen om. Men når De uagtet gentagne klager som fra beboerne i nabolaget før er fremført over førnævnte dueslag og dets levende inventarium alligevel bortlejer det til alle slags personer, ja for få år siden så man endog en nattevægter at forlyste sig med disse duer, så skulle man næsten tro at De sætter større pris på et par skillinger et sådant dueslag kan indbringe Dem i leje end på Deres medmenneskers ro.

Den i ovenstående linjer omhandlede forvovenhed synes i øvrigt at fortjene politiets opmærksomhed da andre i tilfælde af en ulykkelige hændelse kunne være udsat for fare på liv og lemmer.


(Politivennen nr. 1072, Løverdagen, den 16de Juli 1836. Side 460-461)


"De gøres opmærksom på at det ser noget så ganske forfærdeligt ud når en person stiger op på den øverste del af skorstenen". (Møntergade 16 er ejendommen efter den røde hjørneejendom. Skorstenen må altså være en af de øverste midt i billedet. Eget foto, 2015.)

Redacteurens Anmærkning

Møntergade 135 er nutidens nr. 16. Huset er fra 1730-41 og ombygget mellem 1766 og 1787. Se ovenstående foto.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar