10 oktober 2016

Til vedkommende Øvrighed, med Hensyn til Frederikssunds Færgested.

Anmelderen som den 5. i denne måned foretog en rejse i nødvendige forretninger herfra staden til Jægerspris, kom til Frederikssunds færgested den 6. om morgenen omtrent kl. halv fire. Efter at han og den mand der havde afgivet befordring for ham, næsten 1/4 time havde banket på færgeboden - da aldeles ingen var til stede ved færgen, hvilket dog havde været vedkommendes pligt - lod en stemme endelig sig høre: hvem er det der laver spektakel? Hvem er det der vil rive huset ned? Da vi ytrede at have ventet længe og gentagne gange havde banket, overøste færgekarlen os med grovheder idet han sagde at vores foregivende var løgn og tilføjede at vi ikke måtte banke på hans dør, men at vi derimod skulle skrige af fuld hals. 

Anmelderen finder denne ytring højst urigtig, for kun få har så stærk stemme at den kan høres af en sådan karl, der først vækkes efter 1/4 times stærk banken på hans bolig. Det synes derfor anmelderen hensigtsmæssigt at der blev anbragt en klokke på færgeboden. For derved sparede man den ulejlighed at banke så længe, og man fornærmede heller ikke før nævnte færgekarl der efter anmelderen erfaring kan kaldes en sand grobrian.

Ved at henvende de ansvarliges opmærksomhed på før anførte, nærer man det håb at der drages omsorg for at denne færgekarl bliver erindret om i fremtiden bedre at opfylde sine pligter og at vise høflighed mod de rejsende, hvilket vist er hans foresattes vilje.


(Politivennen nr. 1025, Løverdagen den 22de August 1835, s. 561-562).

"Anmelderen kom til Frederikssunds færgested den 6. om morgenen omtrent kl. halv fire." (Vilhelm Kyhn: Roskilde Fjord nær Frederikssund, 1849. Statens Museum for Kunst.)