20 november 2016

Bøn, fra Teglgaardsstrædet, til Politiet.

Tør man ikke vente sig lidt assistance af vores fortrinlige politi for at få så megen fred i denne gade at opholdet der kan blive tåleligt. Det synes virkelig udset til samlingspladsen for de værste tumultmagere som staden har at opvise. Vi ville kort nævne disse, og bede det ærede politi at tage sig af dem så kraftigt de kan: 1. Børn fra alle tilstødende gader og stræder har her deres samlingsplads mest på fortovene som de ofte spærrer helt for fodgængerne. Desuden er flere af dem forsynet med vægterpiber som de plager beboerne ved at skingre i hele dagen. 2. Skraldemanden i denne gade har den skik at skralde et stift kvarter ad gangen. 3. Et par lømler af sjovere har for skik at stille sig på hjørnet af volden og der at brøle med "syld" henved 1 time ad gangen. Man påstår det er fordi de engang af en som intet købte af dem, blev anmodet om at moderere deres umenneskelige brøl. 4. tørveråbernes brøl i denne tror vi nok er så bekendt og før påanket.

(Politivennen nr. 1167, Løverdagen, den 12te Mai 1838. Side 308-309)


"Teglgårdsstræde synes virkelig udset til samlingspladsen for de værste tumultmagere som staden har at opvise". (Teglgårdsstræde 2017. Eget foto)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar