11 november 2016

Uorden i Rosenborg Hauge.

I torsdag aftes forefaldt adskillige pøbeluordner udenfor pavillonen i Kongens Have efter at den i offentlige blade bebudede musik var til ende der. Det var meget ubehageligt for publikum som forlod pavillonen, at blive modtaget af pøbelens hujen og at måtte trænge sig gennem en flok folk man nødig kommer i berøring med. Og ligeså harmeligt var det at se de der posterede militære blive fornærmet. Til forebyggelse af lignende uordener i fremtiden, hvis man oftere vil invitere publikum til dette sted i mørke aftner menes at hr. Firmenich burde indskærpes at oplyse gangen nærmest om pavillonen. For den hujende flok bestod kun - det er en fornøjelse at kunne sige det - af lyssky personer der kun opløfter deres røst i mørket.

(Politivennen nr. 1131, Løverdagen, den 2den September 1837. Side 556)

Redacteurens Uvedkommende Anmærkning

Samme dag som dette foregik, meddelte Dagen om en helt anden begivenhed i havnen:
Fregatten Galathea, eller korvetten Galathea var fra 1831 del af den Kongelige Danske Marine. På Politivennens tid opererede den mest i bl.a. Middelhavet. Men 1845-47 blev den kendt gennem den første Galathea-ekspedition. I 1862 blev den solgt til Handelshuset Mohr & Kjær. Det var 42,2 meter langt, 10,2 meter bredt og havde en dybgang på 4,5 meter. 

Kommandørkaptajn M. Lütken er formentlig den senere kontreadmiral Magnus Lütken (1782-1847) der var far til den senere krigsminister 1863-1865 Otto Hans Lütken (1813–1883) under ministeriet Monrad, derefter ministeriet Bluhme II. Altså i krigen 1864.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar