16 december 2016

Ønske.

Til at se højsalig Kong Frederik den Sjette på lit de parade var der givet adgang for corps diplomatique, de højere statsembedsmænd, det herværende militær, samt for borgerkorpsene og endelig for alle og enhver.

Men der gives en klasse af borgere som føler sig forbigået eller på en måde udelukket fra denne adgang, nemlig civile og militære embedsmænd på ventepenge eller pension. Mange af disse kunne vel have ønsket at se den konge for sidste gang de tjente i mange år, og som de har at takke for deres livsophold. Men da de ikke længere bærer uniform, kan de ikke slutte sig til deres fordums embedsbrødre, ligesom også den med alderen tiltagende svaghed forbyder dem at blande sig imellem alle og enhver for at stå flere timer i tryk og trængsel på åben gade udsat for ubehageligheder af vejrligets ublidhed.

Man vover derfor at fremsætte det ønske at sådanne embedsmænd måtte få adgangskort til at se hans højsalige majestæts sarkofag på castrum doloris, når de ved korets modtagelse foreviste deres bestalling eller den dem allernådigste meddelte afsked.

(Politivennen nr. 1253, Løverdagen, den 4de Januar 1840. Side 10-11

Ingen kommentarer:

Send en kommentar