18 januar 2017

Tivoliets Blodhunde.

Da den sørgelige begivenhed på Toldbodvinhus indtraf, nemlig at opvartningspigen blev sønderslidt af 2 glubende, såkaldte spanske blodhunde som havde banet sig en vej under plankeværket omkring toldkontorets plads, troede man almindelig at det ikke mere måtte tillades nogen i København og den nærmeste omegn at have sådanne dyr. Nu hører man at Tivolis bestyrelse har anskaffet sig to sådanne blodtørstige hunde der endog allerede har anrettet ulykker. Otte dage før Tivoli åbnede, ville nemlig en person, en kunstner der havde arbejde derinde, forlade pladsen kl. 9 om aftenen. Men blev lige ved udgangsporten angrebet af en af disse glubende dyr der forbed hans ben således at han måtte ligge i næsten 8 uger af smertelige og farlige sår på hospitalet. Hvad der reddede dette menneske fra at blive aldeles lemlæstet, var den omstændighed at han havde en lille hund der blev en genstand for de nævnte glubende dyrs første overfald, med sig og derved fik tid til retirade og til at redde sit liv. 

I den seneste tid har man om morgenen fundet en lille hund aldeles iturevet med tarmene ud af maven på karusselbanen og det mest besynderlige herved er at de ansætte vægtere ikke engang har hørt den larm som herved er opstået. At det tillades Tivoli at have sådanne glubske dyr der lever hele dagen i et mørkt indesluttet rum, fodres med råt kød og derpå lukkes ud om natten, synes at være højst urigtigt og farligt. Indsenderen vil give flere beviser på det. 


Da Tivoli forrige år åbnede, havde en skoledreng sneget sig ind, opholdt sig der omtrent 8 dage, skjulte sig om natten hvor han bedst kunne og ville altså hvis sådanne dyr dengang havde været anskaffet, sikkert blevet et offer for deres blodtørst. Hvor let kan det ikke hænde at et menneske i de tilkommende mørke aftner som har fået sig en lille rus, lægger sig til at sove på et eller andet skjult sted under et buskads og således ikke kan bemærkes af den omkring gående patrulje før hunden løslades. Kan Tivoli indestå for at disse dyr ikke lige så godt som på toldkontorets plads kan grave sig ud et eller andet sted og overfalde og sønderslide dem som de træffer på. Det er afskyeligt at tænke sig at man i vore dage vil bruge sådanne beskyttelsesmidler mod tyve. Ville det ikke være nok når de dertil ansatte vægtere forholdt sig således som vægterne på Vesterbro, nemlig have hver en hund, ved et bånd, med sig hvilke de når de bemærker tyve, løslader hvis de ikke selv kan bemægtige sig dem. Tivoli indeholder ikke sådanne skatte at de behøver at bevogtes af vilde dyr, var det tilfældet da ville indsenderen foreslå bestyrelsen at købe v Dinter hans hyæne og tiger. Der var da en dobbelt fordel forbundet med det. Disse dyr kan nemlig forevises publikum om dagen, og løslades til skattenes bevarelse om natten. Indsenderen har imidlertid gjort opmærksom på de farer der er forbundet med at have sådanne glubske dyr til at bevogte et etablissement som Tivoli, og vasker sine hænder hvis man beholder dem og ulykker sker som næppe i længere tidsrum kan forebygges. 


Politivennen nr. 1489. Fredagen, den 12 Juli 1844. Side 433-436).

Redacteurens Anmærkning

Vedr. affæren med de glubske hunde ved Toldboden, se artikel og Redacteurens Anmærkning fra Politivennen februar 1837. Den endte med at hundene blev aflivet. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar