15 juni 2014

Bondeuorden på Vestergade

Da Politivennen så rosværdig ivrer mod uorden på stadens fortove, så var det meget ønskeligt om der måtte holdes øje med nogle steder på Vestergade, især nr. 27, hvor bøndernes heste og vogne som oftest gør det umuligt at passere fortovet, uden at smøre sig til i tjære og skarn fra vognene, ja at slå sine lemmer beskadigede af hestene, for hvilket at undgå at man må afvige ud på den skidne gade, der for enhver er såre uangenemt.

(Politivennen. 1798, Hæfte 3, nr. 27, S. 430-431. [Estimeret dato: 27. oktober 1798])

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar