07 december 2014

Foragt mod Kunst røber Råhed

Mandag den 2. april i år var jeg på Kunstakademiet, og fandt en så uhørt ringeagtelse blandt folket, at de i det høj kongelige Akademi vovede at sætte deres hat på hovedet, heriblandt endog en artilleriofficer. Akademiets høje præses (præfes?) blotter sit hoved, når han indtræder i akademiet. Hvorfra kan en sådan ringeagtelse for et akademi komme, som så ganske er hæderfuldt for begge kongerigerne og de udenlandske stater? Når jeg kommer i de høj kongelige kollegier føler jeg den agtelse, at blotte mit hoved endog ved indgangen. Men jeg så her at det høj kongelige Kunstakademi anses for en gade af mange folk, der ikke ikke selv kan føle agtelse.

Georg Fahrenholtz
Kobberstikker


(Politivennen. Hefte 24, Nr. 311, 7. april 1804, s. 4947-4948)

Redacteurens Anmærkning

I Weilbachs Kunstnerleksikon bliver han omtalt således: “Georg Fahrenholtz arbejder er kun interessante, fordi de beskæftiger sig med satiriske og politiske emner, og derfor fortæller, hvad der rørte sig i samtiden. Hans kobberstik fra bordelmiljøet i København vakte offentlig forargelse og bragte ham en politisag på halsen i 1798. Han havde planlagt et værk om Uværdige Danske og Tyske, der blev stoppet af myndighederne. F. har sikkert også ansvaret for en del af de anonyme satiriske stik, der var udbredt i denne periode.”