11 december 2014

Om fiskerkoner og andre sælgerkoner som sidder i Adelgade på hjørnet af Prinsensgade

Politiets første opgave er at holde orden og at forstyrre uorden. Derfor kan det ikke være dem imod når man gør dem opmærksom på et misbrug, som i lang tid har hersket her i Adelgade. Disse uordener skyldes fisker- og sælgerkoner, som ikke alene forhindrer passagen gennem Prinsensgade og Adelgade, men også hvad angår moral, da de med de skammeligste skældsord tiltaler de forbipasserende uden at gøre forskel på om de er honette personer eller ej. Og hvad skal man sige, når børnene hører på det? Er det ikke at ødelægge alt hvad de har lært i skolerne til deres forbedring?

Og når der nu er regnvejr, så tillader de sig at flytte ind i de nærliggende huses forstuer og forhindrer passagen ind i husene, hvorved folk som bor der, nødvendigvis må lide i deres næringsvej. Og når man høfligt bortviser dem, så bliver man overvældet af skældsord.

Ikke det alene, men med deres utilladelige købmandskab, køber de ofte for en ringe pris noget af mistænkte personer, og driver så med det købte offentlig negotie såvel på hverdage som om søndagen. Så man kan konstatere: Adelgade er den anden børs.

Da nu politiets opmærksomhed allerede har truffet de fornødne anstalter til at afskaffe soldater- og matroshandel og marskandiserier, så venter man også at det søger at standse disse uordner, og i så fald turde bare patruljerne gå noget længere og være lidt mere opmærksomme for at opdage og melde dem, som gør sig skyldig i sådanne utilladelige marskandiserier.

C. Stanlej
Professor ved det Kongelige Akademi
for kunsterne
Adelgade nr. (ulæseligt. 245?)

(Politivennen. Hefte 25, Nr. 317, 19. maj 1804, s. 5039-5040)Redacteurens Anmærkning

Prinsensgade er en nu ikke længere eksisterende gade der forbandt Borgergade 129-131 med Adelgade 274-275 parallelt med Dronningens Tværgade og Hindegade.