03 januar 2015

Et juridisk spørgsmål

(Efter indsendt fra Lolland)
Hvorvidt er en jordgodsejer berettiget til at forbyde nogen at skyde på deres egne indhegnede købstadsjorder, eller til endog at springe over deres hegn og fratage dem geværet, da det synes at stride imod forordningen af 1781, 23. april, dens § 1? Dette ønskes juridisk besvaret. 

Redakteurens Anmærkning

Indslaget må hentyde til Forordningen om Jordfællesskabets Ophævelse af 23. april 1781. Forordningen gav hver enkelt lodsejer ret til at forlange sin andel i jordfællesskabet udskiftet. (Landboreformerne)