03 januar 2015

Spørgsmål til den ansvarlige

(Efter indsendt)
Nu gik man lige og troede at det var bestemt at alle nyopførte hjørnehuse i København skulle afstumpes. Men man ser allerede mere end en undtagelse. Således har fx bygningen på hjørnet af Gråbrødretorv og en ny bygning i Landemærket beholdt spidse hjørner. Man ville ønske at det blev offentligt bekendt om der fandtes en anordning som tillod dette, eller som indskrænkede det ovennævnte påbud.

Har to nyopførte hjørneejendomme fået dispensation til at have spidse hjørner, og ikke afstumpede hjørner, såsom dette i Lavendelstræde og alle andre steder i København? Jeg spørger bare! (Den Nye Redakteurens bemærkning)

(Politivennen, Nr. 350, 5. januar 1805, s. 5567)


Redakteurens Bemærkninger

Efter den omfattende brand i København i 1795 blev det påbudt at alle huse skulle have afstumpede hjørner så brandslukningsfartøjerne kunne komme forbi. 

Det er uklart hvilke ejendomme der er tale om. Jeg har ikke kunnet finde nogle hjørneejendomme med spidse hjørner der er omført omkring 1805, og Geddes Kort fra 1761 går ikke i detaljer. De hjørnehuse der i dag har spidse hjørner, er begge meget ældre end 1805 (fx restauranten ved Løvstræde) og Gothersgade.

Ejendommene er formentlig nedrevet. Fx er hjørnebygningerne Gråbrødretorv og Gråbrødrestræde fra 1819. Landemærket er blevet omfattende byfornyet, hjørneejendommene Suhmsgade og Landemærket er fra hhv 1884 og 1966, Vognmagergade-Gothersgade fra 1912 og Åbenrå fra 1958.