19 februar 2015

Atter om Ehlersens-Kollegiums Bødker

I nr. 436 meldte dette blad at det fra konsistoriums side var befalet denne bødker ikke mere at have værksted på kollegiet. Udgiveren må alligevel melde at denne bødker bliver ved med at bødkre i kælderen af livsens kræfter, og med sin næringsvej at lave en gennemtrængende støj. Gården er endnu den dag i dag fuld af alskens bødkermaterialer, og portrummet prunker med mange nye tønder. I eftermiddags var der en som uophørlig tærskede på et bundt jernstænger, der gav en larm som kunne høres til regensporten. Man måtte ønske at de der her kan råde bod, ville se til stedet engang. En så larmende næringsvej ville da vist ikke længere fylde alumnernes øren, og kollegiet ikke længere udskældes for et bødkeri. Er der gjort en kontrakt med bødkeren, da ville udgiveren hellere råde konsistorium at afkøbe ham denne med penge, end lade en så forargelig sag vedvare endog blot en eneste dag længere.

(Politivennen nr. 438, 13. september 1806, side 6968-6969)

Elers Kollegium, den røde murstensbygning med de hvide "søjler" i forgrunden til højre. Store Kannikestræde nr. 9. Om det var bag kældervinduerne støjen kom fra, kan kun nærmere forskning afsløre. Regensens port ligger på venstre side, lidt længere nede ved lygten. De to følgende huse stod der også på Politivennens tid, omend det gule en etage lavere. Det var i dette område bødkeren lystigt slog løs, til kollegianernes græmmelse.


Redacteurens Anmærkning

Ehlersens, Elers Kollegium

Ligger stadig på Store Kannikestræde 9. Opkaldt efter grundlæggere, højesteretsdommer, etatsråd Jørgen Elers og bygget 1691. Dens nuværende udseende fik det dog først ved en ombygning i 1837. Stedet var på Politivennens tid kendt for andet end bødkerlarm. Nemlig for Henrich Steffens foredrag om filosofi og poesi (1802-1803).