16 marts 2015

Forslag eller Opfordring til de som kan gavne

(Efter indsendt)

Alle de fruentimmer og gamle mænd, som der er mange af her i byen, og som er vant til landbrug, ville med fordel for både stad og land kunne begive sig til hjælp ud til de nu hjemmeværende landfolk i de af fjenden ubesatte egne, nu da høsten er nær. Foruden den betydelige nytte de kan gøre kunne de også tillige tjene god løn.


Hvad angår ild og lys, bør den strengeste tilsyn indskærpes landboen, og al tobaksrygen forbydes, og dermed forbunden umådeholdende drikkeri i forsamlinger.


(Politivennen nr. 487, 22. august 1807, s. 7837-7838)