23 januar 2015

Forslag om Ulfeldts Plads

(Efter indsendt)

Ulfeldts Plads kunne være en af byens skønne pladser, hvis ikke slagterboderne skæmmede den både ved deres modbydelige udseende, og ved deres for sundheden skadelige uddunstninger af forsulede køddele. Indsenderen indser at en fuldkommen fjernelse af disse slagterboder nok ikke straks lod sig gøre, uanset hvor meget der taler for det. Men en formindskelse af deres antal, da dog adskillige står ubrugte, og de tilbageblevnes indretning på løse ruller, således som butikkerne på Amagertorv, forekommer umiddelbart kunne iværksættes. Ulfeldts Plads 1755 set fra øst. Eller fra 1841: Gråbrødretorv. Skamstøtten over Ulfeldt ses lidt til venstre for midten. Der ligger nu en brosten på torvet med Ulfeldts monogram og årstallene for opsætningen (1664) og fjernelsen (1842) af støtten. (Johan Jacob Bruun: Novus Atlas Daniæ)

Når de blev flyttet, kunne de ansvarlige blive i stand til at rengøre og rense pladsen fra ovennævnte væmmelige kødlevninger. Og ved at splitte dem op i to sammenhængende rækker, en på hver side af støtten, ville pladsens rummelighed og skønhed blive mere iøjnefaldende.

(Politivennen nr. 370, 25. maj 1805, side 5886-5887)