14 februar 2015

Forslag til Forskønnelse af Halmtorvet

Denne betydelig store og siden ildebranden forskønnede plads ville vinde uendeligt såvel i skønhed som bekvemmelighed, ved følgende forbedringer:

1) At man fjernede den stank som udgår fra det skarn som forårsages af koholdet af brændevinsmændene som bor der, og som virkelig går vidt.

2) At pladsen befriedes fra stenhuggeriet, såvel som fra de mange derliggende sten. Derved bliver rum indskrænket på en måde, som er til bevsær for både de torvende og indvånerne. 

Da stenhuggeriet ikke alene kan kaste store stenfliser ind i Filosofgangen, men endog lige over til bygningerne. Da den mængde stenbrokker udgør et skadeligt ammunitionskammer for en sammenløben pøbel til at bombardere hovedvagten med, således som engang virkelig er sket. Da der endelig der må være pladser nok til at anvise stenhuggerne, uden at det tillades dem at skæmme et af Københavns største torve. Så håber man, at dette ønske sikkert opfyldes.

(Politivennen nr. 425, 14. juni 1806, side 6770-6771)


Eckersbergs maleri af Vesterport 1809. Pladsen ved porten lå hvor nu Rådhuspladsen ligger. Et par gange om ugen blev der handlet hø og halm her på Politivennens tid (Fra bogen "Strøget").


Redacteurens Anmærkninger

Halmtorvet

Der er ikke tale om det nuværende Halmtorvet på Vesterbro, men Halmtorvet på den nuværende Rådhuspladsen.