14 februar 2015

Til Hr. Hattemager J. Brandt

Det er før i Politivennen med nytte klaget over, når herkommende udlændinge der har nedsat sig her, har haft for skik at forsyne deres butiksskilte o.lign. med indskrifter på fremmede sprog. Desuagtet paraderer over indgangen til hr. Brandts nyligt oprettede såkaldte franske hattemagasin på Østergade nr. 52 en lang fransk overskrift. Det falder så meget mere besynderligt, da hr. Brandt er en født nordbo. Da der slet ingen underretning er tilføjet på dansk, så skulle man tro, at han ingen andre købere ønskede end franske, dersom man ikke vidste at dette kun ville bringe ham mådelig afsætning.

Imidlertid håber anmelderen, at hr. Brandt har så megen agtelse for sproget i det land, hvor han er borger, at han snart ombytter den franske overskrift med en passende og rigtig i det danske sprog.

(Politivennen nr. 426, 21. juni 1806, side 6770-6771)

Til Hr. Hattemager Brandt på Østergade

Man kan ikke andet end undres over, at De efter at være offentlig gjort opmærksom på det, endnu bliver ved med at have fransk indskrift over deres hatteudsalg. Man ved vel, at det hjælper salget af mange danske varer at de udgives af forhandlerne for at være franske eller engelske, og dette får så at være indtil videre. Men at en handlende for at føje nationalfejlen driver selvfornægtelsen så vidt at frasige sig sproget, det er dog vel at gå for vidt. Man håber at hr. Brandt sætter et godt dansk skilt op. Eller i det mindste et med dansk foroven og fransk forneden. Vel er dette en udgift, men ved rigtig omtanke fra først af kunne samme være sparet. Nu kan den regnes for en lille afsoning.

(Politivennen nr. 434, 16. august 1806, side 6905-6906)