18 marts 2015

Ønske i Anledning af den nylige Ildebrand

(Efter indsendt)

Man hører i denne tid en forunderlig uvished overalt, i anledning af de ved sidste ildebrand ødelagte bygninger. Nogle anser det som aldeles uomtvisteligt at staden, som ved enhver ildebrand, godtgøres dem af brandforsikringen, andre derimod ytrer tvivl om det.


En sådan uvished og sådanne tvivlsytringer kan naturligvis ikke andet end vække den ubehagelige frygt hos mange af de husejere, der så uskyldigt er blevet ulykkelige.


Man fremsætter derfor det ønske, at brandforsikringens bestyrelse snarest muligt ved en offentlig bekendtgørelse om tiden og måden på hvilke disse beklagelsesværdige ulykkelige skulle få den skadeserstatning som tilkommer dem. Det vil bidrage til at en uheldig skæbne ikke gøre adskillige af dem endnu hårdere ved en så plagende uvished.


(Politivennen nr. 489, 12. september 1807, s. 7872-7873)


Bombardementet var forbi. Kapitulationsforhandlingerne og underskrivelsen af selve kapitulationen foregik ud for "det hvide hus" nogenlunde på dette sted (Classensgade). Man kunne begynde at opgøre skaderne efter bombardementet. I dag er der ikke noget der bare minder om denne begivenhed. Godt nok er der et hvidt hus, men det var der end ikke tænkt på i 1807.