21 marts 2015

Om Brandassurancens vedtagne Udbetaling af de under Krigsuroligheederne indtrufne Brandskader

I forgårs behandlede forsamlingen af Københavns Brandforsikrings Personer det vigtige spørgsmål om forsikringen skulle udbetale den senere skete brandskade eller ej. Udgiveren begriber ikke hvorledes dette kunne blive et spørgsmål eller en tvivl. Som sådant må det dog have forekommet adskillige. Men til lykke var den største mængde i den henseende af samme tanke som han. Af de 150 repræsentanter var 66 til stede ved denne forsamling. 50 stemmer var for og 16 imod udbetalingen. Af de sidste talte hr. justitsråd Holm og af de første justitsrådene Skibsted og Bivet og assessor Horn med størst iver.

Oprindelig var titlen justitsråd forbeholdt Højesteret. Men ret hurtigt blev betegnelsen udvidet til også at omfatte andre. Således også på Politivennens tid. Det har dog nok været de finere herrer der talte i Brandforsikringen, måske velklædte som ovenstående (foto fra Nationalmuseet).

En sådan beslutning tjener personerne til største hæder, opfylder ønskerne for alle andelshavere i brandkassen, og afværger den ellers uundgåelige ødelæggelse for husejerne, der ville være sket i modsat fald. Nemlig at prioritetsindehavere da ville have erfaret at de ingen sikkerhed havde i tilfælde som dette og lignende optegnet i skæbnens bog. Og derfor ville have opsagt deres kapitaler.


Der er ingen tvivl om at det jo med tiden vil synes helt i overenstemmelse med rimelighed og retfærdighed at hele staten, for hvis tarvs skyld Københavns borgere vovede deres liv og ejendom, forholdsmæssigt bør bære denne nu besluttede udbetaling, og ikke staden København alene.


(Politivennen nr. 490, 19. september 1807, s. 7882-7883)