15 februar 2015

Ønske til den høje Vand-Kommission i Anledning af Samlingskisten i Sølvgade

(Efter indsendt)

Da denne kiste (der nu er forrådnet så at det er nødvendighed igen at sætte den i den stand for at den del af staden ikke skal lide af fordærvet eller vand med afsmag) i fordoms tid indrettedes, blev den bygget af træ. Havde fædrene dengang brugt et varigere materiale, ville den ikke være som den er. Har den møjsommelige forandring at lede anbringer-renderne til hovedrenderne kostet interessentskabet 6 til 1.700 rigsdaler, hvad vil da ikke endnu en samlingskiste koste at indrette, for den er ikke indberegnet i den udgift. Og bør det da ikke dobbelt ønskes at den høje kommission måtte anse bedst, at ovennævnte samlingskiste blev indsat af simple eller bugne kampesten. Er end befolkningen større, hvilket dog, ved tømmerets uhyre priser, ikke salige kan anses som afgjort, så tilbagevindes dette større udlæg rigelig ved den længere eller rettere sagt evige varighed.


(Politivennen nr. 429, 12. juli 1806, side 6817-6818)