14 februar 2015

Ønske til Sundhedspolitiet

Man ved, at de fortærlige varer, der anses så fordærvede, at de kan skade menneskers helbred, sædvanlig køres ud til natteskarnkulen på Amager og der nedstyrtes. I går var dette tilfældet med havarerede kaffebønner. Sikkert er det sket under tilbørlig opsigt. Imidlertid må dog en mængde af disse fordærvede bønner, formodentlig ved skrøbelig indpakning eller på anden måde være spildt langs vejen og ude ved kulen, da hele skarer af amagerinder og af byens pøbel var beskæftigede lang tid med at samle deraf, ikke alene af jorden, men af den med menneskeskarn bedækkede strækning, og med at bære det opsamlede bort i poser, hvilket stadig kunne ses denne aften. Man måtte ønske, at der kunne findes en anden måde at ødelægge sådanne varer på. For selvom kaffebønnerne, uden at en eneste spildtes, sænkedes en alen dybt ned i kulen, ville de blive opfisket, med mindre en bestandig vagt gjorde det umuligt.

(Politivennen nr. 426, 21.juni 1806, side 6781-6782)