14 februar 2015

Om Leddet ved Østerport

Forstaden Østerport endes med et led, og ved samme er en hytte for en ledvogter. For nogle dage siden da indsenderen ankom dertil en halv time før portlukning, måtte han holde der indtil konen langsomt nok fik oplukket leddet, hvorved hun meget upassende drævede nogle spørgsmål frem om hvor vi ville hen så sent og gjorde dertil sin anmærkning at porten nu alt var lukket, osv.

Dette bevirkede rigtig nok, at de rejsende i modsat retning gav hende noget. Men indsenderen harmedes derover og melder det for at de ansvarlige kunne påbyde disse ledfolk at lukke op hurtigt og villigt og tavse hvis det ellers er deres pligt.

(Politivennen nr. 426, 21.juni 1806, side 6780)