11 februar 2015

Om alt for stærk Kørsel i Kongens Have

(Efter indsendt)

Man behøver næppe at sige, at størstedelen af de der besøger Rosenborg Have er børn. Dels løbet derind på egen hånd for at more sig med at brække grene af, kaste med sten og stokke, springe op og ned af bænkene eller der forrette deres naturlige behov. Dels af såkaldte smukke folks børn, som af forældrene sendes derhen for at nyde den frie luft og bevægelse under en god varetægt, som det formodes de får af barnepiger og ammer. De passer næsten uden undtagelse disse uskyldige småmennesker som de har fået betroet, med den mest strafbare skødesløshed, mens de enten morer sig med sladder indbyrdes, eller med at opfiske en eller anden af de vanskabninger, hvem en lille føjelighed i tide kan aflokke penge til et smukt tørklæde, en kappe, et par hvide strømper eller de dyre sko. Og de er igen kun opmærksomme på børnene for at holde dem ude i kavallergangen eller banke dem, fordi de skriger eller går for langt bort.


Endelig bør mærkes den tredje klasse af børn, der besøger Rosenborg Have, nemlig de som man i mængde ser indslæbte der af andre noget mere voksne børn. Opsigten med disse kan heller ikke være synderlig bevendt.Der køres alt for stærkt selv i sidegangene i Kongens Have. De burde køre ind ad porten fra Kronprinsessegade (tv).

Som følge af alt dette kan man ikke uden sand pine se, hvordan de vogne som i disse dage kører derind med jord, møg eller deslige, farer af sted, og det i de stærkt søgte gange. Den jævne vej er for fristende til at piske på for disse rå mennesker, der aldrig, endog på den dårligste vej eller med det største læs, vide at fare i mag. Men just den omstændighed at byen er jævn og uden sten, gør at når en sådan vogn nærmer sig, bliver den desto mindre bemærket af letsindige små børn, til dels glutter, der næppe kan kravle og som er overladt til sig selv
. Det er kun et par dage siden at en mand i indsenderen påsyn, med så godt som livsfare rev, et par børn væk næsten for fødderne af en sådan køresvends heste.

Ganske vist vil det vel blive ændret når et eller flere børn er kørt over. Men bedre var det, at der straks og for bestandig
af de ansvarlige blev befalet at køre i de afsides gange så meget som muligt, og selv der, følgelig endnu meget mere i de søgte gange, altid fod for fod, og med den største opmærksomhed. Ligeledes var det vel godt, at sådanne vogne blev beordrede at køre ind af porten i Kronprinsessegade, og ikke ad den gjorte åbning i havemuren tæt ved den ordentlige hovedindgang. Her er sådan en jagende vogn der med en fart drejer ind på den bløde jord, overmåde farlig for ind- og udgående.

(Politivennen nr. 420, 11. maj 1806, side 6680-6683)