11 februar 2015

Spørgsmål til Københavns Prædikanter

(Efter indsendt)

Ville det ikke være passende om de herrer gejstlige her i hovedstaden ved anmeldelsen af hvem der prædiker, også hver især anmærkede det emne hvorover de ville tale. Det ville vist bidrage til mere sand nytte for de kirkegængere, når hver ifølge sådan en anmeldelse kunne udvælge sig den kirke, hvori et emne, der netop var i hans interesse, i hans omstændigheder og sindsstemning, blev afhandlet.


(Politivennen nr. 420, 11. maj 1806, side 6680)