13 marts 2015

Opfordring til en Slagters Retfærdighed

(Efter indsendt)

Søndag for 8 dage siden om middagen stod en slagterdreng med to røde ved den store port til Kongens Have på hjørnet af Gothersgade og Prinsessegade, og vakte alle forbigåendes og tilstimlendes inderligste harme ved sin umenneskelige opførsel.


Dyrene havde han bundet med hovederne til portstrinklerne (som næppe er bestemte til sådant brug, men i et kvarters tid gjorde denne lumpne knægt ikke andet end prygle disse stakler.


Her på hjørnet af Kronprinsessegade og Gothersgade havde en slagterdreng bundet to dyr til porten til Kongens Have til venstre i billedet. (Eget foto). 

Det syntes at glæde ham i hans usle sjæl at folk oprørtes over hans nedrige adfærd. Jo mere folk talte og bad, desto ivrigere pryglede han på dyrene, der som bundne hverken kunne komme frem eller tilbage. Med sin pryglestok der havde et hoved som en krykke, pryglede han endog på det ene røde mange gange i hovedet i øjnene og på ethvert sted hvor han troede det ville smerte mest, og vendte ved disse lejligheder sit prygleredskab således at hovedet deraf brugtes som en hammer.

Det er ikke muligt andet, end at den slagter som ejede disse røde ifølge den her gjorte angivelse af tid og sted må kunne forvisses om sin drengs barbariske handlemåde. I menneskelighedens navn opfordrer man ham til alvorligt at afstraffe ham. Og enhver af vores slagtere hvoraf mange er agtværdige mænd, bedes ved ovenstående gennemlæsning på ny at indskærpe sine folk at fare menneskeligt til værks med deres umælende medskabninger.


(Politivennen nr. 457, 24. januar 1807, s. 7271-7273)