13 februar 2015

Spørgsmål

(Efter indsendt)

Det er enten efter befaling eller i det mindste efter skik og brug, at personalet af de som indkommer, udgår, fødes og dør i Frederiks og Almindelig Hospital, i Fødselsstiftelsen og Rasp- Tugt og Forbedringshuset, bliver offentlig bekendtgjort hver 8. dag i Københavns Addresse Aviser. Til den ende er der afsat 4 rubrikker i avisen. Men det er meget påfaldende at se rubrikken for Rasp- Tugt og Forbedringshuset for det meste er blank. Årsagen hertil kan næppe være fra Addressekontorets side, da stiftelsernes navne og kolonner altid er aftrykt. Man spørger derfor, hvis er skylden, og hvorfor må man ikke nu ligeså vel som før og for nogle år siden, se antallet på de som indkommer, udgår, fødes og dør i Rasp- Tugt- og Forbedringshuset? Det er kun et par uger siden at 3 fangebørn på en søndag offentlig døbtes i kirken ved stiftelsen, og det kan bevises at adskillige er indkomme, udgåede og døde fra den 10. til ultimo maj. Men hvorfor skal dette forties. Herom ønskes man i dette blad oplyst de ansvarliges sande årsag.

(Politivennen nr. 424, 7. juni 1806, side 6742-6743)