13 februar 2015

Uorden i Sortedams Søen

I Peblingesøen tæt ved Østerbro er en del øltønder og en fyrretømmerflåde henlagt. Dette synes man burde ligeså lidt finde sted, som den megen sejlen på en sø der forsyner en stor stad med vand.

Qvist
Borger i staden


(Politivennen nr. 423, 31. maj 1806, side 6728)