23 marts 2015

En Nabolaget meget forulejligende Frugtsælgerske

(Efter Indsendt)

Uagtet at der adskillige gange i Politivennen, endog i sidste nummer, har været påtalt om den måde hvorpå adskillige sælgekoner på gaderne, men især på hjørnerne falråber deres varer, vedbliver disse dog med deres skrålen. Deriblandt udmærker sig en på hjørnet af Ulkegade og Lille Kongensgade, som sidder uden for hr. tobakshandler Pingel og ved sin skrigen fra morgen til aften forulemper folk i nabolaget, mest syge. Dette ønskes gerne fjernet på den kraftigste måde.

(Politivennen nr. 493, 10. oktober 1807, s. 7940)