21 marts 2015

Et Bidrag til Københavns Bombardements Historie

(Efter indsendt)

Det bør ikke forblive ubekendt for de som føler glæde ved ulykkelige medborgeres lindring, at hr. vinhandler Bech få timer efter bombardementets ophør, gik omkring ved voldene og i Rosenborg Have hvor han [formedede] brandlidte liggende under åben himmel og uden at vide nogen tilflugt. Og i samarbejde med hr. brandmajor Kirkerup fik sørget for at 47 mænd, 77 kvinder og 82 børn kom under tag i sprøjtehuset i Gothersgade, og der bekostede nogle afdelinger til deres bekvemmere leje, indtil de formedelst dette huses egentlige bestemmelse blev henvist til Christiansborgs ridehus og det borgerlige eksercerhus. Af de mange, som i det da indfaldende kolde og våde vejrlig lå endnu tilbage i lige jammer, blev også en anden del af hr. konferensråd Malling indlagte i forbemeldt andet steds, samt i Vartov Kirke.


Vartov Kirke i midten i Løngangsstræde (de fem fag med de høje buede vinduer) var og er en udvidelse fra 1755 af Vartov Hospital, som blev opført 1725. Det var her Grundtvig langt senere, fra 1939 var præst. (Eget foto). 

De som blev lagt på disse tredje steder, samt i Rundetårn og den tidligere reberbane ved Østerport, udgør noget over 200 grupper, der med børn iberegnede kan skønnes til omkring 500 personer.

Det er ynkeligt at en del af disse fuldstændig har mistet både linned og sengeklæder, så de nu stadig på tredje uge ligger i Ridehuset på den bare jord, ligesom nogle i Rundetårn på det bare stengulv. I det borgerlige eksercerhus er nogle forsynede med halm fra hr. statsråd Haagen.

Desuden har en driftig embedsmand, som på grund af sin stilling og formedelst en særdeles vigtig mands pludselige tilstødte sygdom, så sig forpligtiget til at sørge for de elendigste de andre steder, allerede for cirka 14 dage siden foranstaltede 60 halmdyner færdigsyede. Men der blev uventet fra en anden kant lagt hindringer i vejen for den gode hensigt, så disse 60 halmdyner stadig ligger uanvendt, og de omtaltes leje findes endnu som før. Den som har lagt denne ugrundede hindring, må forsvare den for de lidende.

København den 25. september 1807

(Politivennen nr. 491, 26. september 1807, s. 7902-7904)

Artiklen får en lille afklarende kommentar i nr. 494:


Spørgsmål i anledning af bidraget til bombardementshistorien i Politivennen nr. 491(Efter indsendt)

Ganske vist er det en sand glæde for menneskevennen at erfare gennem anmeldelsen i Politivennen nr. 491 at der straks efter bombardementets ophør er sørget således for de ulykkelige husvilde i København. At de dels ved hr. vinhandler Beck, som alene har antaget sig over 200, dels ved hr. etatsråd Haagens og dels ved hr. konferentsråd Mallings forsorg, er kommet under tag. Og skønt der intet kan indvendes mod at den mands navn, som med så megen hurtighed tog sig af de trængende ved at besørge halmdyner færdige, er fortiet i omtalte anmeldelse, da han muligvis kan have ønsket det, så synes det derimod alt for uforsvarligt at også dens navn, som har kunnet være ufølsom nok, til at hindre så god hensigt som anvendelsen af bemeldte halmdyner er fortiet. For herved kastes der uden tvivl en ufordelagtig skygge på en eller anden uskyldig mand. Og anmelderen opfordres derfor hermed offentligt at navngive den skyldige!

(Politivennen nr. 494, 17. oktober 1807, s. 7951-7952)