21 marts 2015

Om det afskårne Springvand

(Efter indsendt)

Skønt man godt kan forestille sig at springvandets reetablering efter dets standsning forventeligt må være meget vanskeligt, så håbede man dog at samme muligvis i disse dages mellemrum ville have været bragt tilbage til dens forrige tilstand. For manglen på samme medfører for dem som ikke tillige har pumpevand, megen besværlighed ved at hente vand omkring i nabolagene. At al omsorg i den henseende i øvrigt er sket, tvivles aldeles ikke om, og man er overbevist om at denne mangel snarest muligt vil blive afhjulpet
til manges lettelse.

(Politivennen nr. 490, 19. september 1807, s. 7884-7885)

Caritasspringvandet på Gammeltorv. Det kan næsten kun være tale om dette springvand. (Eget foto).