22 marts 2015

Et par Ord om de engelske Bomber

(Efter indsendt)

Udgiveren har bemærket at ikke så få husejere indsætter de bomber som havde gennemboret dem i deres mure. Udgiveren vil langt fra kritisere dette. Der opstår på denne måde et iøjnefaldende historisk minde om dette spektakulære overfald, der ved sin anskuelighed kan virke endog på ufødte slægter. Han dadler lige så lidt den der sætter en passende indskrift på sådanne indmurede bomber. Men han ville ønske, og råder enhver husejer, at disse indmuringer ikke sker uden at bomben får et modanker i murens modsatte side, så den ikke ved et tilfælde, hvis den i fremtiden løsner sig eller muren bliver brøstfældig, skal falde ned på grund af sin større vægt, og for anden gang gøre skade på uskyldige mennesker.

(Politivennen nr. 492, 3. oktober 1807, s. 7923)

Kanonkugle indmuret i Københavns Hovedbiblioteks gård, Krystalgade. Rygtet vil vide at kuglen ramte lige her og satte sig fast. Mere sandsynligt er det dog at det er en kugle som er fundet andetsteds og dernæst muret ind. (Eget foto).

Redakteurens Anmærkning

Sådanne kanonkugler kan ses en del steder i den indre København. Nogle stammer dog Københavns Belejring 1658-60. Fx. Dronningens Tværgade 10, Krystalgade 19 (se foto ovenfor), Larsbjørnsstræde 7, Nybrogade 26, Nørre Voldgade 106, Nørregade 10, 11 og 13 (nogle er dog fra 1600-tallet), Rådhusstræde 13, Sankt Gertruds Stræde 6, Studiestræde, Teglgårdsstræde 14 og Vognmagergade (KVUC).