24 marts 2015

Tanker og Forslag i Anledning af den danske Flådes Tab

(Tilegnet den danske nation)

Det allerførste onde som tabet af vores flåde avler er mangel på tryg og stadig samfærdsel med Sjælland og Fyn.


Det er imidlertid for Danmark tvingende nødvendigt at være herre over Bæltet.


En flåde som den tabte kan Danmark næppe genskabe på 7 til 8 år. Men selv en sådan flåde ville ikke gøre bæltet ganske til vores imod en sømagt som Englands.


Men 150 til 200 store velbemandede kanonbåde i Store Bælt, godt anførte og beskyttet af batterier i Nyborg, på Knudshoved, på Sprogø, på Romsø, på Reersø, på Samsø, på Vejrø, ved Kerteminde, ved Kalundborg, ved Korsør, ved Skælskør, på Albuen og andre steder ville sikre os bæltet og gøre al engelsk fart derigennem umulig. Med mindre den blev stærkt konvojeret.


Kanonbådsskurene på Holmen blev opført fra 1813, altså et pænt antal år efter denne artikel. De var beregnet til at give kanonbådene læ om vinteren. Disse kanonbåde blev bygget til helt op i 1850'erne. Skurene har siden ført en omtumlet tilværelse. Forfald, brand. Men de er fredet og i dag eksklusivt byggeri. (Eget foto, 2015). 

Næst bæltet kommer Sundet i betragtning. Og det må vel indrømmes, at 150 til 200 kanonbåde i samme, beskyttet af Københavns og Kronborgs batterier, og ved andre der anlagdes ved Dragør på begge sider af Saltholm, ved Nivå, i Bellevue-bugten og på flere bekvemme steder på kysten, virkelig ville kunne udføre hvad Kronborg aldrig kan, og hvad englænderne gruer så meget for: lukke Sundet. Derved forstår jeg hindre deres fart i Østersøen med købmandsskibe med mindre disse hver gang konvojeres af store eskadrer, og endda gør den vanskelig nok.

Jeg anser begge disse formål for så vigtige, at der er ingen tid at spilde. Skulle Danmark endog behøve at låne nogle millioner, så var sådant lån hertil et velkomment middel.


Men det vil ikke fejle at jo en stor del af disse nødvendige fartøjer kunne fås ved patrioters gaver, når regeringen opmuntrede til det. Og jeg foreslår da tillige som et bevis på nationaltaknemmelighed at enhver sådan skænket kanonbåd fik giverens navn og at dette blev evigt vedligeholdt i vores sømagt.


Herligt minde på dansk patriotisme i det vigtige år 1807, når man så Danmark herske på sine strømme ved 33 til 34 skønne kanonbåde, på hvis spejl man læste: Grosserer A nr. 1, A nr. 2, Grosserer B, Grosserer C og D, Grosserer C, D. og E, klub N. N., Grev A, Greb B, Grev C, Baron A osv. Amt A, B, C osv. Helsingør nr. 1, nr. 2 osv. alle vores købsteder, alle vores godsejere, alle vores kapitalister osv.


En kanonbåd kan fås for en mådelig pengesum. Og for 400 sådanne pengesummer kan Danmarks sammenhæng fik


[Manglende sider]

(Politivennen nr. 495, 24. oktober 1807, s. 7965-7967, side 7968-7969 mangler)

Redacteurens Anmærkning.

Artiklen blev fulgt op i Politivennen nr. 497, 8. november 1807, s. 7986-7994, se Redacteurens Anmærkning for yderligere information.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar