01 april 2015

Uorden i Springgade, på Trinitatis Kirkegårdsgang og i Nabolaget

(Efter indsendt)

På de seneste er det hændt for adskillige personer, embedsmænd, aldrende fruentimmer og andre at de bliver mødt uforskammet af skoledrenge på de ovenfor nævnte steder. De mest agtværdige mænd har man set overkastet med skarn, lige uden for kirkedøren i Rundekirkegårdsgang. Anstændige fruentimmer er blevet puffet, skubbet, begloet, udgrint, og udskældt af disse uforskammede knægte. Det er et dårligt vidnesbyrd om den sædelære deres lærere indprenter dem og om den skoletugt de holder at se at så unge mennesker allerede er så ubændige, ubeskedne og uforskammede.Ved Rundekirkegårdsgang er anstændige fruentimmer blevet puffet, skubbet, begloet, udgrint og udskældt af uforskammede knægte.

Man foreslår derfor enhver skolelærer der tror muligt at grupper af hans skoles drenge kunne findes i Rundekirkegang og i Springgaden, engang imellem at patruljere på passede tider på disse steder. Og siden alvorligt straffe dem som han finder på nogen måde skyldig i ovenstående lumpenhed og usædelighed.

(Politivennen nr. 505, 2. januar 1808, s. 8126-8127)