01 april 2015

Drenge-uorden på Frue Kirkegård

(Efter indsendt)

Dersom der kun er en vagt ved Frue Kirke må det synes utilstrækkeligt til at passe på hvad værdisager
 der findes liggende omkring den efter branden.

Anmelderen er bragt til denne mening, da han for nogle dage siden gik over kirkegården og der så nogle drenge der var forsynet
 med poser og lå og ragede i jorden ved kirken. Først troede han de søgte orm. Men på hans spørgsmål svarede de at det var metal. Virkelig så han også at der i jorden var mængde af små klumper og knollinger af metal som havde været smeltet. Vagt så han ikke. Da han sagde til drengene at det var tyveri, svarede de. Nej, der er en jøde som har købt det, og vagten har givet os lov. Men da han begyndte at tale alvorligere, løb de hurtigt hver sin vej. På denne måde kan meget allerede være gået fløjten. Hvilket han opfatter som sin pligt at underrette kirkens værger om.

(Politivennen nr. 506, 9. januar 1808, s. 8143-8144) 

En af kirkeværgerne svarer i det følgende nummer, (Politivennen nr. 507, 16. januar 1808, s. 8145-8146)

Om Uorden på Frue Kirkegård (se Politivennen nr. 506)

Straks efter ildebranden til den 26. september holdt 6 karle og en dreng til at opsamle, indbære og sortere i kirken alt det kobber, metal og jern som fandtes på og omkring kirkegården. Og mens denne indsamling varede, havde de to gravere hele tiden (den tredje var syg) vagt ved arbejderne, ligesom kirkens arkitekt hr. Guivne og jeg hele tiden var til stede. Indtil man kom så vidt at få kirken tillukket. Så længe noget af værdi fandtes ude på grunden, havde man foruden de 3 tårnvægtere som endnu gør dag og nat vagt der, 3 betroede mænd at holde nattevagt. Men fra den tid kirken blev lukket har man anset 3 vægtere for nok. Ligesom jeg fra den tid af med ligegyldighed har anset enhver der har opsøgt den ubetydelighed som kunne findes tilbage enten på jorden eller i gruset. Årsagen til det er at det for 7 pund af sådant metal koster 2 til 3 rigsdaler at rense fra gruset. Og fordi dets værdi af klokkestøber Gamst er vurderet til 6 skilling pund som er det højeste han vil give for det.

Dette er årsagen til at det bortkørte grus ikke er solgt, men bortakkorderet til den der fik det, imod at han selv lod det transportere og læsse. Jeg tror derved at have besparet kirken de udgifter den ellers derved nødvendig skulle have.


København den 15. januar 1808
Friborg
Borgerlig værge for Frue Kirke