15 april 2015

Advarsel til dem, der ønske at hjælpe, dog kun Personer, der er Hielp værd

En velklædt person med en mørkebrun klædesfrakke kom for nogle dage siden til mig og bad om understøttelse ved prenummeration på et skrift, som han agtede at udgive, og derved fremviste en liste med adskillige navne, som havde prenummereret og allerede betalt fra 2 til 5 rigsdaler. Han udgav sig for at være student og begrundede sin ansøgning på hans lidte tab ved det engelske bombardement, der ikke alene ved ildebrand havde skilt ham ved hans ejendom og bogsamling, men også havde truffet og beskadiget hans legeme, således at han efter langt ophold i Frederiks Hospital ikke uden stor besværlighed og i en vaklende gang kunne hjælpe sig frem og altså var ikke i stand som før til at tjene til sit ophold ved informationer. Pålidelig undersøgelse og efterretning fra hospitalet har overbevist mig om at jeg ved urigtigheden af dette angivende er blevet bedraget, hvilket jeg anser for pligt til at bekendtgøre som advarsel til andre

København den 25. august 1808
F. L. Bang,
Professor


(Politivennen nr. 539, 27. august 1808, s. 8652-8653)