12 april 2015

En sørgelig Bevislighed for at en Gades Brolægning kan gives for høj en Bue, og at dette virkelig er Tilfældet med Frederiksberggaden

(Efter indsendt)

For få dage siden kørte en af Københavns meget agtede mænd med sin frue og øvrige familie på åben vogn gennem Frederiksberggade. Og de var netop kommet til det sted i gaden, hvor Mikkel Bryggers Gade støder til den da de til uheld måtte holde fra sig til den ene side for en anden forbikørende vogns skyld, hvorved vognen som ikke var i nogen fart, eller stødte an på noget, væltede meget langsomt ned i Mikkel Bryggers Gade. Vel satte ingen af dem livet til, men de blev næsten alle betydeligt beskadigede, og de der boende forsikrede at det skete hele tiden at vogne som på dette sted kom lidt neden for åsen af kørebroen væltede ned i Mikkel Bryggers Gade.

Da alt dette er bevisligt sandt, tør man vel kræve en sådan udbedring af de ansvarlige at så store, alvorlige og beklagelige ulykker ikke mere kan ske på dette sted.

Man har fortalt indsenderen at i indkørslen af Nygade uden for hr. bluhandler Bechs skal vogne også være væltet på grund af kørebroens alt for høje bue. Men om det er sandt, tør han ikke indestå for. Det ovenfor nævnte kan han bevise.

(Politivennen nr. 534, 23. juli 1808, s. 8575-8576)