17 april 2015

Et Par Ord angående Københavns Professor. og Præstegårde

(Efter indsendt)

Da man i denne tid taler om at professorgårdene skulle undergå samme skæbne som Københavns præstegårde, nemlig at disse efterhånden skulle sælges og professorerne gives bopælspenge, foreslås det uforgribeligt til høje ansvarliges nøjere overvejelse: Om det ikke var bedre og måske i en del henseender nyttigere, at såvel præstegårdene som professorgårdene vedblev, og at derimod den gård som før var bolig for en professor eller en præst, herefter bestemtes til bolig for to professorer eller to præster, eller for en professor og en præst tillige.


Præstegårde hed ikke gårde for ingenting. Her dog ikke i København, men den lille landsby Græse ved Frederikssund (bygget 1872). Selv efter nutidens målestok har der nok været rigeligt med plads til et kollektiv. På Politivennens tid skulle der også være plads til tyendet.

Såvel professor- og præstegårdene var og er så store at 3 endsige 2 familier kunne bo i samme. Det var i indsenderens tanker ubekvemt for menighederne om præsterne i København mistede deres boliger. Menighederne som har mange ting at afgøre med deres præster, vidste hidtil hvor de kunne finde præstegården, mens de når der ingen er under megen spørgen og løben må søge præsten ofte uden for menighedens område.


(Politivennen nr. 543, 24. september 1808, s. 8715-8716)