05 april 2015

Forestilling for Vedkommende i Helsingør

(Efter indsendt)

Nu da denne stad er oplagssted for korn- og fodermagasiner, hvor let er det så ikke for et eneste skarnsmenneske at kunne afstedkomme ulykker. Det er altid muligt at finde en sådan ryggesløs blandt de mange af begge de nationer der anses for Danmarks fjender og som tjener og opholder sig i staden. Skulle det da ikke anses nødvendigt til stadens og indbyggernes desto større sikkerhed at en afdeling af brandvagten patruljerede om nætterne i byen, at udsætte fyldte vandkar og nøje efterse brandforanstaltningerne. Ubemærket bør det ikke være at mange vægtere er af svensk fødsel. For ikke så lang tid siden var det vægtere og deres slæng som blev dømt for indbrud og tyveri på den tid de burde våge for stadens tryghed og rolighed.


(Politivennen nr. 517, 26. marts 1808, s. 8305-8306)