05 april 2015

Spørgsmål Frue Kirkegård angående

(Efter indsendt)

Hvorfor kan Frue Kirkegård ikke blive indhegnet, da der dog bliver begravet mennesker engang imellem. Formodentlig er kirken fattig og vil heller ikke blive rigere i denne tid. Men alligevel kunne den blive indhegnet, da der dog stadig er brædder og lægter at få. Og enhver som har grav ville vel gerne give til hjælp, når det kun kunne blive gjort. For hvem vil at den skulle ligge til fælles med gaderne længere?


(Politivennen nr. 517, 26. marts 1808, s. 8304-8305)

Svar i Politivennen nr. 518, 2. april 1808, s. 8317-8318:


Svar på Spørgsmålet Vor Frue Kirke angående

Hidtil har denne kirkegård ikke kunnet blive indhegnet fordi gaderne om samme skal udvides. Og den ansvarlige kommission har endnu ikke opgivet hvor eller hvor meget der skal rykkes ind. Der kunne ellers ingen tvivl være om, at indhegningen for længst var begyndt, hvis ovennævnte årsag ikke var indtruffet. Og et midlertidigt aflukke for så stor en plads ville være af den bekostning at man ikke har kunnet gøre forestilling om samme, da både materialer og arbejdslønnen er så dyr og intet bidrag af nogen til et sådant foretagende er indkommet.

København den 30. marts 1808
Friborg
Borgerlig værge for ovennævnte kirke