05 april 2015

Eksempel på Menneskelighed og rå Umenneskelighed

Jeg ville i mandags den 21. marts ved middagstid gå ud på Trekroners batteri i et ærinde som var vigtigt for mig. Da jeg næsten var ved nævnte batteri, kom jeg til det uheld at falde gennem isen i en rende som var hugget i isen hvor bådene havde sejlet i. Den var nu overblæst med sne. Og da jeg kom oven vandet, råbte jeg til skildvagten på batteriet om hjælp. Og der samlede sig en del af mandskabet og så ud efter mig. Men der kom ingen af batteriets mandskab mig til hjælp. Men fra en bornholmsk fiskersmakke kom skipper hr. Hansen og en mand mig til hjælp. Den første faldt i vandet, men kom straks op igen, og ilede mig til hjælp. Og denne ædle reddede mig fra døden ved at sætte sit eget liv i fare. Den handling aldrig skal blive udslukket af mit hjerte.

C. Matthiessen
boende i Store Kannikestræde i hr.
prof. Münters Gård nr. 33


(Politivennen nr. 517, 26. marts 1808, s. 8303-8304)