04 april 2015

Ønske til Bedste for vor Kaperfart

(Efter indsendt)

Det er blevet anmelderen forsikret at der ved kysterne er givet ordre til at intet fartøj eller båd må gå i søen ved nattetid. Anmelderen ved ikke om det forholder sig således eller ej. Men tør uforgribelig tro, at dersom kaperfartøjer eller kaperbåde ikke er undtaget fra reglen, vil dette især nu efter at krigen er udbrudt med Sverige være til afbræk for den nytte der kunne udrettes. Da fjendens kyst er så nær vor, og han forventeligt vil benytte sig af natten, for at sejle langs landet, der også i hans havne kunne ligge fartøjer som allerbedst kunne udskæres om natten når fjenden sover. Så foreslås det i den bedste hensigt at ovennævnte fartøjer og både til alle tider må løbe ud, når førerne er forsynede med kongelige kaperbreve og opgiver deres forehavende
for den på kysten vagthavende.

Der kan endnu tænkes flere lejligheder hvor det var godt at gå ud om natten med bevæbnede både.


Ved denne lejlighed tør man ytre det ønske at det måtte pålægges vores kapere når de ved et foretagende i  eller ved en fjendtlig havn hindredes i at udskære et fartøj da at brænde det, hvis dertil er mindste mulighed.


(Politivennen nr. 516, 19. marts 1808, s. 8297-8298)