08 april 2015

Formodning om en af Grundene til de idelige Ildebrande i Sjælland, samt Ønske om dens Afskaffelse

(Efter indsendt)

Med rette spørger man hvorfor ødelæggende ildebrande på nogle år oftere end før hjemsøger os. Årsagerne til det må vist nok søges i mere uforsigtig og farlig omgang med ilden. En af disse årsager, især gældende for landalmuen, er den i senere tid vedtagne skik hvorpå tobakspiber antændes. Tidligere brugte bønderne korte lerpiber, som de antændte i små dertil passende trøsketønder hvorved kun fremkom nogle få gnister, som straks af sig selv slukkedes. Nu derimod er de såkaldte merskumspibehoveder blevet almindelige, som ikke let lader sig tænde ved bemeldte små trøsketønder. Man bruger derfor hellere ildsvampen, som ved at kastes bort eller tabes af piben, beholder ilden længere, og er i stand til at virke desto betydeligere og farligere udbredelse. Denne mening bestyrkes derved at ildsvåde oftere indtræffer i Sjælland end i de andre provinser hvor den nye skik med pibernes antændelse endnu ikke er almindelig. Det ville derfor være ønskeligt at angivne brug af ildsvampen især på landet måtte afskaffes. Om endog dertil skulle kræves straffende forbud!

(Politivennen nr. 525, 21. maj 1808, s. 8434-8436)


Tidligere brugte bønderne korte lerpiber og trøsketønder. Nu bruger de merskumspibehoveder og ildsvampe, med et stigende antal ildebrande til følge. (Eget foto. Nationalmuseet).