16 april 2015

Forslag til at forhindre al Skilllmynt ikke tilsidst forsvinder

Det skammelige opkøb har også strakt sig til toskillingerne (fireskillinger blev næppe engang sete) og enskillingerne. Men stadig ikke tilfredse opkøber skurkene nu også kobberskillingernee.

For at forhindre sådant, burde vel både for den, der gav eller tog opgæld, sættes en eftertrykkelig straf, såvel som en klækkelige præmie til den som angav en sådan handling.


Hvad kobberpengene angår, som dog slet ikke er gangbare udenlands, da ville deres opkøb vel til dels hindres, ved at forhøje dem til halvandenskillinger.


Ved kobberets stigende pris synes kobberskillingen at være mere værd end hvad den er præget til. En rigsdaler i kobberskillinger vejer 2 pund og 4 lod.


Den foreslåede forhøjelse var altså i overensstemmelse med skillemønts natur i almindelighed.


(Politivennen nr. 541, 10. september 1808, s. 8689-8690)