16 april 2015

Et Ønske for Øen Falster

(Efter indsendt)

Blandt de mange nødvendige varer som Falster for tiden lider stor mangel på, er også smedekul. Stenkul fås nu ikke mere, og vi bør under nuværende omstændigheder vise at vi kunne undvære dem. Men kul skal smeden have, og på et land hvor brændet vanskeligt kan købes, fås brændekul endnu vanskeligere. Her er stor mangel på smedekul, uagtet landet har skove nok. De største skove ejer hans majestæt kongen og det Classenske Fideicommis. Det var ønskeligt og meget velgørende om det højkongelige rentekammer og direktionen for fideicommisset ville gunstigt betænke Falsters tarv og lade deres skove brænde smedekul til salg, ligesom i Sjælland sker fra de kongelige skove. På afsætningen ville det vist ikke mangle. Også er det rimeligt at den vidtløftige Horreby tørvemose som størstedelen tilhører fideicommisset, ville kunne afgive fortræffelig tørv til smedekul, under kyndige brænderes behandling.


(Politivennen nr. 541, 10. september 1808, s. 8694-8695)