14 april 2015

Forslag til Sælhundejagtskompagnier

Jeg tror det er højst såre ønskeligt om en trang af en nødvendig ting kunne afhjælpes som blokaden gør umuligt at få, og er dog ligeså nødvendig for belysningen, som for garverifabrikkerne. Nemlig tran. Til den ende antager jeg at der kunne anlægges en sælhundejagt på kysten af Sjælland, som vist ville standse noget af denne mangel, da jeg selv har skudt mange. Og altså vil denne jagt nok lykkes, især på Køge-kanten, hvor der er mange. Men stadighed udfordres dertil, og så snart den gribes an med kraft, lønner den.

Det vil desårsag være at ønske at sådanne grosserer eller skippere der føler for staden, ville indgå i et kompagni til en sådan sælhundejagt, og dertil anskaffe som folk til dette fags udførelse kunne være duelige, samt fartøjer som var lette og kunne trækkes på land om natten. Denne jagt ville være til stor nytte både for rederne som også i det hele for landet.


E. E. Meland
Second og Tøjhusløjtnant på
Batteriet Trekroner


(Politivennen nr. 538, 20. august 1808, s. 8632-8633)