11 april 2015

Forslag, tilegnet Kbhvns høje Magistrat

(Efter indsendt)

Efter den store ildebrand i København i 1795 foreslog Politivennen at det ved lovbud måtte befales at det ved lovbud måtte befales at i de nyopførte bygninger ikke måtte anlægges de sædvanlige med murede kasser forsynede vandhuse, men at det derimod måtte pålægges enhver gård- eller husejer at indrette vandhusene således at i dem kunne anvendes tønder. Da nu atter en stor del af staden er af vores såkaldte venner lagt i aske, og vi kunne vente at den vil fremstå forskønnet af sine ruiner, så vil det vel ikke anses for upassende at bringe dette forslag på ny i erindring og tillige at henvise til hvad vores så højligen fortjente Callisen herom har sagt i sine ypperlige "Fysisk- medicinske Betragtninger over København, 1. del, s. 188 til 195" i håb om at det måtte værdiges de høje foresattes opmærksomhed.


(Politivennen nr. 531, 2. juli 1808, s. 8522-8523)

Redacteurens Anmærkning

Callisens værk er absolut et must for historieinteresserede. I det nævnte afsnit står bl.a.: 
Urenligheden som nu flyder omkring i den murede kiste, skulle optages i tjærede med jernbånd, hanke og et tæt låg forsynede tønder, af hvilke 4 til 5 ad gangen kunne ved en simpel og lidet bekostelig indretning sættes i vognen og bortføres uden at forårsage den ringeste stank